Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi
Güncelleme Tarihi: 25.04.2012
1- Taraflar
1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Beril Teknoloji Bilişim İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. (ŞİRKETÇE olarak anılacaktır ) ile Yeni üye kaydı bölümünde detayları ile belirtilen kişi (Müşteri olarak anılacaktır) arasında ŞİRKETÇE ‘ye ait olan https://www.sirketce.com/ internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
2- Konusu
2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında, kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca, alacağı hizmetlerin karşılığında ŞİRKETÇE ‘ye ödeyeceği ücretleri kapsamaktadır. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.
2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri’nin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği kabul edilmektedir. Aksi halde bilgilerdeki değişiklik ya da bildirim yapılmadan değişiklik olması halinde müşterinin uğrayacağı zarardan ŞİRKETÇE sorumlu tutulamaz.
3-Süre
3.1: Bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşip ŞİRKETÇE tarafına ulaşması ile başlar.
3.2: Ücretli hizmetlerin siparişinin verildiği günü takip eden 3(üç) iş günü sonuna kadar hizmet bedeli, https://www.sirketce.com/ sitesinde belirtilen ödeme kanallarının biri yoluyla ŞİRKETÇE tarafına gönderilmemişse ŞİRKETÇE, kullanıcının siparişini ve eğer başlamışsa verdiği hizmeti uyarı yaparak ya da yapmayarak iptal etme hakkını saklı tutar.
4- Hizmetlerin Tanımı
ŞİRKETÇE; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında ücretli ve/veya ücretsiz servisler (elektronik ilan, reklam, vb.) sunar.
5- Sorumluluklar
5.1: Müşteri aldığı hizmet dâhilinde ŞİRKETÇE tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hizmetlerden faydalanırken ŞİRKETÇE tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, kendisine verilen hizmetleri ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere kiralayamaz, dağıtamaz, satamaz. Aksi halde doğacak zararlardan müşteri sorumludur.
5.2: Müşteri hizmet dâhilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde ilgili zararı karşılamayı taahhüt eder. Aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.
Lisanslı yazılımlar, Müşteri tarafından ancak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve sair ilgili yasal düzenlemelere göre belirlenen telif haklarına uyularak kullanılabilir. İşbu yazılımlar, telif hakkı sahibinin izni dışında sistem üzerinden kopya edilip çoğaltılamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm yasal ve cezai sorumluluk Müşteri'ye aittir. Ayrıca; Müşteri'ye Hizmet'ten faydalanması için ŞİRKETÇE tarafından verilen yazılımlar başka bir amaç için kullanılamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak verilemez, kiralanamaz, satılamaz, çoğaltılamaz. Bu tür yazılımlar, ŞİRKETÇE üyeliğinin sona ermesinden sonra Müşteri tarafından kullanılamaz ve başkasına devredilemez. ŞİRKETÇE tarafından Müşteri'ye verilen yazılımlar, sadece üyeliğin devam ettiği süre boyunca kullanılmak üzere verilmiş olup, mülkiyeti her zaman ŞİRKETÇE veya ŞİRKETÇE’nin bu hususta lisans anlaşması yaptığı yazılım üreticilerinde kalacaktır.
5.3: ŞİRKETÇE, Müşteri'lerine sunduğu ücretli ve ücretsiz hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin Müşteri tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.
5.4: Müşteri hizmeti dâhilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek hukuki ihtilaflardan dolayı 3. Gerçek ve tüzel kişilerin maddi/ manevi tazminat taleplerinden yada müşterinin uğrayacağı zarardan ŞİRKETÇE sorumlu tutulamaz, iş bu hususta hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez.
ŞİRKETÇE, içeriğini müşteri’nin oluşturduğu sayfaları müşteri sisteme göndermeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. ŞİRKETÇE, kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için, ŞİRKETÇE kendi veya kullanıcılarından herhangi birine zararlı olduğuna inandığı için durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını müşteri kabul eder.
ŞİRKETÇE, Müşteri'nin Hizmet'i yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, Müşteri ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca; ilgili veya benzer bir durumda ŞİRKETÇE, işbu sözleşmenin 6.1’inci ve 7.4’üncü maddelerde öngörülen tedbirleri alma hakkına da sahiptir.
5.5: ŞİRKETÇE, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden ve bu verilerin yetkisiz kişilerce okunmasından doğabilecek hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlülükleri müşteriye aittir. ŞİRKETÇE müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabii tutacaktır. Buna rağmen ŞİRKETÇE hizmetlerinde ya da internet bağlantılarında genel arızalar sebebiyle meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan ŞİRKETÇE sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.
5.6: Müşteri, https://www.sirketce.com/ adresinde oluşturduğu kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesinden ve bu sebeple doğacak zararlardan ŞİRKETÇE sorumlu değildir. Müşteri'nin söz konusu erişim bilgilerini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.
5.7: Müşteri; Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Yasası, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteri'yi bağlayacaktır.
5.8: Elektrik ve şebeke hatlarında, uydu ve yer bağlantılarında, haberleşme alt yapı şebekesinde, sunucu veya cihazlarda olabilecek teknik arızalar nedeniyle Hizmet'in sağlanmakta olduğu sistemin çalışmaması halinde, arıza ŞİRKETÇE teknik ekibince giderilmeye çalışılacaktır. Fakat bu süre zarfında, Hizmet'in sağlanamamasından dolayı ve/veya dosya, belge ve bilgi kaybı halinde, ŞİRKETÇE’nin herhangi sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle Müşteri, ŞİRKETÇE’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.9: ŞİRKETÇE, Müşteri'ye sunulmakta olan plan/saat/ödeme seçenekler ve ücret tarifeleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet'in içeriğinde ve şartlarında her zaman için değişiklik yapma hakkına sahiptir. ŞİRKETÇE’nin, Müşteri'nin ŞİRKETÇE’de kayıtlı ve söz konusu ücretlendirmeye tabi olan hesapla ilişkilendirilmiş e-posta adreslerinden herhangi birine gönderdiği veya www ( world wide web) servisi ile yayınladığı plan/saat/ödeme seçenekleri ve ücret tarifeleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde ve kapsamda bildireceği Hizmet'in içeriğine dair değişiklikler Müşteri'ye zamanında yapılmış tebligat yerine geçer. Müşteri, plan/saat/ödeme seçenekleri ve ücret tarifeleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet'in içeriğindeki değişikliklerin kendisine zamanında intikal etmemiş olmasını veya bu maddede belirtilen şekilde kendisine yapılmış olan bildirimleri okumamış olduğunu öne sürerek itirazda bulunamaz. Yapılan tebligatın tarih ve zamanının tespitinde, 16. maddede belirtildiği şekilde, ŞİRKETÇE’nin kayıtları esas alınacaktır. Ayrıca herhangi bir hukuki ihtilaf halinde ŞİRKETÇE ‘ye ait tüm bilgi, belge ve sair kayıtlar kesin delil olarak kabul edilecek olup iş bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir.
5.10: Müşteri, sözleşme konusu Hizmet'in kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ŞİRKETÇE'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
5.11: Müşteri ve firmalar arasında gelişebilecek herhangi bir ticari ilişkiden kaynaklanacak olumsuzluklardan doğması muhtemel zararlardan ve tazminat taleplerinden, ŞİRKETÇE sorumlu tutulamaz.
5.12: ŞİRKETÇE, site aracılığıyla gelecek mesaj sayı, frekans ve niteliği konusunda herhangi bir garanti vermez.
6- Askıya alma
6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı ŞİRKETÇE, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü askıya alma ya da durdurma hakkını saklı tutar.
Bu durumun devamlılığı süresince müşteri adına elektronik posta, alan adı ve diğer hizmet erişimleri yapılamaz ve elektronik posta hesapları askıya alınarak gelen e-mailler geri çevrilebilir.
6.2: ŞİRKETÇE, Müşteri’nin ŞİRKETÇE hizmetlerinden faydalanarak gerçekleştirdiği hukuka aykırı fiilleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden durdurma ve/veya silme hakkına sahiptir.
6.3: ŞİRKETÇE oluşturulmuş bir hesap hakkında, üçüncü bir kişinin isim hakkının veya marka hakkının ihlal edildiği yönünde başvurunun ŞİRKETÇE ‘ye ulaşması halinde, bu hesabın kullanımı geçici bir süre askıya alınır. Askı süresi içinde, hesabı kullanma hakkı bulunan kullanıcıya isim ya da marka üzerindeki hakkı konusunda bildirimde bulunulur, verilen süre sonunda hakkını ispat edemeyen kullanıcının hesabı kullanıma kapatılır. Bu konuda usulüne uygun olarak verilmiş mahkeme kararları ve savcılık talepleri saklıdır.
7- Ücret ve Faturalandırma
7.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır.
7.2: Müşteri’nin ŞİRKETÇE ücretli hizmetlerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu ödemeler ŞİRKETÇE tarafından faturalandırılmaktadır. ŞİRKETÇE ilgili ücretli hizmet alımına yönelik faturanın bir kopyasını müşteriyi bilgilendirmek amaçlı çevrim içi ortamda müşteriye sunabilir.
7.3: ŞİRKETÇE önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.4: İlgili ücret, sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından sipariş anında, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise havale/EFT ile sipariş esnasında belirtilen banka hesap numaralarına veya ŞİRKETÇE’ye 3(üç) iş günü sonuna kadar ödenir. Mobil, POS veya diğer ödeme araçları için düzenlenebilecek ek protokokoller de işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası sayılacaktır.
7.5: ŞİRKETÇE, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, askıya alma ya da açma hakkını saklı tutar.
7.6: Müşteri, ŞİRKETÇE’den aldığı ücretli hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
8-İletişim ve bilgi adresleri
8.1: Sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
8.3: ŞİRKETÇE sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği ya da müşteri’nin üye kayıt işlemi sırasında ŞİRKETÇE’ye kendi bildirdiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi ve sair mesaj gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
9- Fesih
9.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, ŞİRKETÇE hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
9.2:Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, varsa tarafından kaynaklanan her türlü maddi/manevi zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
10-Reklam
10.1: ŞİRKETÇE, Müşteri'lerin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına Müşteri'nin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, fatura teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
10.2: ŞİRKETÇE, bilinçli olarak Müşteri’ye rahatsızlık verebilecek olan YETİŞKİN veya İLLEGAL içerikli tanıtımlar yapmayacaktır. Herhangi bir üçüncü şahıs, şirket veya kullanıcı ŞİRKETÇE servisleri üzerinde reklam yayınlayan şirketler veya direkt olarak ŞİRKETÇE Reklam Faaliyetleri aracılığıyla ürünlerini ve/veya hizmetleri ve/veya kendilerini tanıtabilir. Ancak, bu bağlamda gerçekleşebilecek olan her türlü yazılı veya sözlü satış anlaşması, üyelik anlaşması, servis anlaşması üçüncü şahıslar ile Müşteri arasında gerçekleşir ve ŞİRKETÇE hiçbir şekilde bu tür sorunlarda sorumlu taraf gösterilemez.
10.3: Reklam hizmetinin kapsamı, süresi ve ücreti, sipariş işlemi sırasında açıkça belirtilmektedir. Reklam başvurusunda bulunan ve/veya reklam hizmeti için ödeme yapmış olan kullanıcı, reklam hizmetinden ücretli olarak faydalanmayı kabul etmiş sayılır.
Kullanıcının Şirketçe’nin ücretli hizmetlerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu ödemeler, Beril Teknoloji tarafından faturalandırılmaktadır. Şirketçe, ücretli hizmet alımına yönelik faturanın bir kopyasını müşteriyi bilgilendirmek amaçlı çevrim içi ortamda müşteriye sunabilir.
Şirketçe önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcılar iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
İlgili ücret, sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından sipariş anında, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise havale/EFT ile sipariş esnasında belirtilen banka hesap numaralarına veya Beril Teknoloji’ye 3(üç) iş günü sonuna kadar ödenir.
Şirketçe, kullanıcı ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, askıya alma yada açma hakkını saklı tutar.
Şirketçe, kullanıcının reklam hizmetini yasalara ve genel ahlak kurallarına aykırı veya üçüncü kişi veya kurumların haklarına zarar verecek derecede kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, Müşteri ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca; ilgili veya benzer bir durumda hizmeti geçici süreyle durdurarak gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla kullanıcıdan bilgi talep edebilir.
11- Yetkili mahkeme ve icra daireleri
11.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma siparişin internet ortamında ŞİRKETÇE’ye gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). ŞİRKETÇE gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişikliklerden yasal olarak haberdar olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve Ankara mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.